بیست و دومین همایش صنایع دریایی- معرفی ارکان همایش
دبیران بیست و دومین همایش صنایع دریایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/11 | 
دکتر محمد دقیق دکتر محمد مونسان دکتر سجاد حاجی زاده
مدیر فراساحل و مهندس ارشد سازه و سازه های دریایی
شرکت نفت و گاز پارس
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر  عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
دبیر  بیست و دومین همایش  صنایع دریایی دبیر کمیته علمی و کمیته اطلاع رسانی
بیست و دومین همایش  صنایع دریایی
دبیر کمیته اجرایی
بیست و دومین همایش صنایع دریایی


 

نشانی مطلب در وبگاه بیست و دومین همایش صنایع دریایی:
http://miciran.ir/find.php?item=1.87.18.fa
برگشت به اصل مطلب