بیست و دومین همایش صنایع دریایی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/11 | 
از پژوهشگران محترم تقاضا می شود تا تمامی موارد زیر را در نگارش مقاله خود مد نظر قرار داده و فایل مقاله را بطور صحیح و کامل از طریق همین سایت برای بررسی ارسال نمایند.
در صورتی که نکات زیر در مقاله لحاظ نگردیده باشد مقاله بصورت تکمیل نشده در آمده و تا تصحیح کامل نکات فوق مقاله برای انجام داوری ارسال نمی‌گردد.
 ۱- مقالات می بایست در قالب معرفی شده در سایت همایش آماده و از طریق سایت ارسال گردد.
۲- برای تهیه مقاله خود از قالب نگارش ارائه شده که در زیر لینک آن قرار داده شده است استفاده کنید.
۳- محدودیت تعداد صفحات را رعایت نمائید.
۴- محدودیت تعداد کلمات چکیده را رعایت نمائید.
۵- در شماره گذاری شکل ها و جداول دقت نمائید.
۶- از قرار دادن شکل ها با زیرنویس های مجزا در کنار یکدیگر خودداری نمائید.
۷- از قرار دادن شکل در چکیده مقاله خودداری نمائید.
۸- همراه با فایل اصلی مقالات، فایل بدون نام نویسندگان را نیز به فرمت PDF تهیه و ارسال نموده و از قرار دادن نام و مشخصات نویسندگان در فایل PDF خودداری نمائید.
۹- نویسندگان مقالات فارسی میتوانند چکیده مقاله خود را نیز به انگلیسی در قالب فرمت مشخص کنفرانس تهیه نموده و در صورت تایید داوران در دفترچه چکیده مقالات کنفرانس به چاپ خواهد رسید.
۱۰-  مسئولیت صحت اسامی نویسندگان و مشخصات آنها با نویسنده مسئول می باشد.
۱۱- پس از پذیرش مقاله اسامی نویسندگان و ترتیب آنها به هیچ وجه قابل تغییر نمی‌باشد.
۱۲- محدودیتی برای تعداد مقالات هر نویسنده وجود ندارد.
** لطفا هرگونه مشکل در خصوص ارسال یا ویرایش مقالات و یا هرگونه درخواستی را تنها با ارسال پیام از طریق وبسایت همایش یا ارسال ایمیل به آدرس infomiciran.ir عنوان نمایید.

   
زمان کلی دریافت مقالات از ۲۰ مرداد ماه تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ می باشد. (تا ۲۰ آذر تمدید شد)
هزینه  پذیرش هر مقاله مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دویست هزار تومان) می باشد.
 
ردیف زمان ارسال مقاله میزان تخفیف
۱ از ۲۰ مردادماه تا پایان روز ۱۹ شهریور ماه ۳۰ درصد تخفیف هزینه پذیرش مقاله
۲ از ۲۰ شهریورماه تا پایان روز ۱۹ مهر ماه ۱۵ درصد تخفیف هزینه پذیرش مقاله
۳ از ۲۰ مهرماه تا پایان روز دریافت مقالات تعرفه عادی بدون تخفیف
   
 
نشانی مطلب در وبگاه بیست و دومین همایش صنایع دریایی:
http://miciran.ir/find.php?item=1.67.20.fa
برگشت به اصل مطلب