«مهلت ارسال مقالات تا ۵ آذرماه ۱۴۰۰ تمدید شد»  تا ۲۰ آذر تمدید شد!

بیست و دومین همایش صنایع دریایی- اخبار همایش
مجوز بیست و دومین همایش صنایع دریایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/14 | 
در راستای برگزاری بیست و دومین همایش صنایع دریایی، مجوز همایش اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر ایفاد می‌گردد:


 
نشانی مطلب در وبگاه بیست و دومین همایش صنایع دریایی:
http://miciran.ir/find.php?item=1.93.24.fa
برگشت به اصل مطلب