نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی- اخبار همایش
تمدید مهلت ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | 
به اطلاع علاقمندان حضور در نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی میرساند مهلت ثبت نام حضور در همایش تا پایان روز ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تمدید شد.
نشانی مطلب در وبگاه نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی:
http://miciran.ir/find.php?item=1.90.50.fa
برگشت به اصل مطلب