نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی- اخبار همایش
آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۵ | 
مهلت ارسال مقالات برای آخرین بار تا پایان روز ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ تمدید شد.
نشانی مطلب در وبگاه نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی:
http://miciran.ir/find.php?item=1.90.45.fa
برگشت به اصل مطلب