بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۹ | 
  • مهلت ارسال مقالات  ۳۰ مهرماه  ۱۳۹۷
  • مهلت ثبت نام (بدون افزایش قیمت)  ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷
  • زمان برگزاری همایش : ۲۶ الی ۲۸ آذرماه ۱۳۹۷
  • نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی: ۲۶ الی ۲۸ آذرماه ۱۳۹۷
نشانی مطلب در وبگاه بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی:
http://miciran.ir/find.php?item=1.56.15.fa
برگشت به اصل مطلب