«مهلت ارسال مقالات تا ۵ آذرماه ۱۴۰۰ تمدید شد»  تا ۲۰ آذر تمدید شد!

بیست و دومین همایش صنایع دریایی- تاریخ‌های مهم
تقویم همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/11 | 

مهلت ارسال مقالات به صورت جدول زیر می باشد:

زمان کلی دریافت مقالات از ۲۰ مرداد ماه تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ می باشد. (تا ۲۰ آذر تمدید شد)

هزینه پذیرش هر مقاله مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( دویست هزار تومان) می باشد.

 
ردیف زمان ارسال مقاله میزان تخفیف
۱ از ۲۰ مردادماه تا پایان روز ۱۹ شهریور ماه ۳۰ درصد تخفیف هزینه پذیرش مقاله
۲ از ۲۰ شهریورماه تا پایان روز ۱۹ مهر ماه ۱۵ درصد تخفیف هزینه پذیرش مقاله
۳ از ۲۰ مهرماه تا پایان روز دریافت مقالات تعرفه عادی بدون تخفیف

 مهلت ثبت نام : متعاقباً اعلام می گردد.
 تاریخ و مکان همایش : ۲۷ و ۲۸  بهمن ۱۴۰۰ به صورت مجازی
نشانی مطلب در وبگاه بیست و دومین همایش صنایع دریایی:
http://miciran.ir/find.php?item=1.55.16.fa
برگشت به اصل مطلب