بیستمین همایش صنایع دریایی، 21 آذرماه در تهران، باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود

بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی- اهداف همایش
اهداف همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۹ | 
 •  طرح اهمیت و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور 
 • پرداختن به موضوع بصورت همه‌جانبه و فرابخشی 
 • نقد مسائل و مشکلات از منظر همه ارگانها و مراکز مرتبط 
 • تدوین راه حل‌ها و روشهای اجرایی با توجه به فرصتهای موجود جهت توسعه سواحل کشور
 • جذب بیشتر بازارهای بزرگ صنایع دریایی (حدوداً ۲ میلیارد دلار درسال) به کارخانجات و صنایع داخلی 
 • تسریع در اجرای آئین‌نامه‌های قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی
 • آشنایی هرچه بیشتر مسئولین با صنایع دریایی و مسائل آن
 • پیگیری حداکثر استفاده از توان و ظرفیت صنایع داخلی
 • برنامه ها و دیدگاه های مسئولین اجرایی و قانوگذاری کشور در خصوص صنایع دریایی
 • بررسی و نقد مسائل و مشکلات صنایع دریایی از منظر همه ارگانهای و مراکز مرتبط
 • همفکری صاحبنظران و کارشناسان دریایی و طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات
 • ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در صنایع دریایی و صنایع وابسته
نشانی مطلب در وبگاه بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی:
http://miciran.ir/find.php?item=1.53.12.fa
برگشت به اصل مطلب