محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش راهنمای نگارش مقاله

:: راهنمای نگارش مقاله - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -