محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

محورهای همایش
حامیان کنفرانس

تعداد مقاله دریافتی:

۳۳۵

مهلت ارسال مقاله:

به پایان رسید

 مهلت ثبت نام(بدون افزایش قیمت):

۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال درخواست کارگاه :

اعلام نشده است

تاریخ برگزاری همایش و نمایشگاه:

آذرماه ۱۳۹۷

سخنران و مدرس کارگاه:

۰